Naše hodnoty, aktivismus a poslání

Věříme, že zmrzlina může změnit svět. Máme pokrokové a objektivní společenské poslání, jehož cílem je plnit lidské potřeby a eliminovat nespravedlnost v místních, národních a mezinárodních komunitách, a to tak, že zahrneme tato témata do naší každodenní obchodní činnosti.

Naše hodnoty

Baví nás vyrábět zmrzlinu, ale pokud můžeme prostřednictvím naší práce udělat svět lepší, dává to naší práci smysl. Na základě našich hlavních hodnot se ve všem, co děláme, na všech úrovních organizace, snažíme podporovat lidská práva a důstojnost, sociální a ekonomickou spravedlnost pro komunity, nacházející se historicky na okraji společnosti, a chránit a obnovovat přírodní systémy planety Země. Jinými slovy: zmrzlinu používáme k tomu, abychom změnili svět.

Lidská práva a důstojnost

Jsme odhodláni ctít práva všech lidí, abychom mohli žít svobodně, v bezpečí, se sebeúctou a svobodou projevu a právem protestovat, a abychom měli příležitost zajišťovat své vlastní potřeby a přispívat společnosti.

Sociální a ekonomická spravedlnost

Jsme připraveni zajistit rovnost, příležitosti a spravedlnost komunitám po celém světě, které byly historicky na okraji společnosti. Uvědomujeme si, že to se váže na příjem potřebný na živobytí, který jedincům, rodinám a komunitám umožňuje blahobyt.

Ochrana, obnova a regenerace životního prostředí

Chceme mít pozitivní, životodárný environmentální dopad, obnovovat přírodní prostředí a umožňovat lepší diverzitu a množství ekosystémů.

Naše poslání

Společnost Ben & Jerry's je založena na a zavazuje se vůči udržitelnému korporátnímu konceptu vzájemné prosperity. Hlavní bod poslání společnosti Ben & Jerry's je víra, že všechny tři části našeho poslání musí prosperovat rovnocenně způsobem, který požaduje hluboký respekt k jednotlivcům ve společnosti i mimo ni a podporuje komunity, jejichž jsou součástí.

Naše produktové poslání nás vede k tomu, abychom vyráběli senzační zmrzlinu, už jen kvůli ní samotné.

Vyrábět, distribuovat a prodávat zmrzlinu nejvyšší kvality a báječné chuti, se závazkem používat zdravé, přírodní přísady a prosazovat obchodní praktiky, které respektují naši planetu a životní prostředí.

Naše ekonomické poslání nás vyzývá řídit naši společnost s cílem udržitelného finančního růstu.

Provozovat společnost na udržitelné finanční bázi ziskového růstu, zvyšovat hodnotu pro naše zainteresované strany a rozšiřovat příležitosti rozvoje a kariérního růstu pro naše zaměstnance.

Naše společenské poslání nás žádá, abychom podnik vedli inovativním způsobem, s cílem učinit svět lepším.

Vést podnik způsobem, který aktivně rozeznává centrální roli, jakou podnik hraje v rámci společnosti, zaváděním inovativních způsobů, jak vylepšovat kvalitu života na místní, národní a mezinárodní úrovni.

Více o společnosti

Mír, láska a zmrzlina | Ben & Jerry's

Jak podnikáme

Naši obchodní činnost provozujeme na základě modelu vzájemné prosperity. To znamená, že když společnost Ben & Jerry's prospívá, naše zainteresované strany prospívají také.

Více o tom, jak obchodujeme