Naše pokrokové hodnoty

Díky pokrokovým hodnotám napříč naší společností se snažíme plnit lidské potřeby a eliminovat nespravedlnost v místních, národních a mezinárodních komunitách.

Máme pokrokové a objektivní společenské poslání, jehož cílem je plnit lidské potřeby a eliminovat nespravedlnost v místních, národních a mezinárodních komunitách, a to tak, že zahrneme tato témata do naší každodenní obchodní činnosti.

  • Kapitalismus a bohatství, které přináší, nevytvářejí pro všechny stejné příležitosti. Jsme si vědomi, že propast mezi chudými a bohatými je větší, než tomu kdy bylo od dob velké hospodářské krize ve 20. letech. Snažíme se vytvářet ekonomické příležitosti pro ty, kterým byly odepřeny, a podporovat nové modely ekonomické spravedlnosti, které jsou udržitelné a které lze opakovat.
  • Ze své podstaty výroba produktů vytváří odpad. Snažíme se minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.
  • Pěstování potravin je celkově závislé na použití toxických chemikálií a jiných metod, které nejsou udržitelné. Podporujeme udržitelné a bezpečné metody potravinové výroby, které redukují environmentální degradaci, udržují dlouhodobě produktivitu půdy a podporují ekonomickou životaschopnost rodinných farem a venkovských komunit.
  • Hledáme a podporujeme nenásilné způsoby, jak dosáhnout míru a spravedlnosti. Věříme, že vládní zdroje jsou používány produktivněji při splňování lidských potřeb, než při budování a udržování zbraňových systémů.