Jak podnikáme

Ben & Jerry’s se snaží být výrobcem zmrzliny, který prosazuje sociální spravedlnost. Prostřednictvím našeho trojdílného poslání se vždy snažíme prosazovat koncept „vzájemné prosperity“.

Zajišťování zdrojů s ohledem na hodnoty

Používání našich přísad a síly našich nákupních rozhodnutí k podpoře pozitivní změny nejen dává smysl naší práci, ale také díky tomu naše příchutě chutnají senzačně!

Ikona rozmanitosti dodavatelů

Rozmanitost dodavatelů

Za přísady utratíme víc než za jakoukoli jinou část našeho podnikání. Proto záleží na tom, od koho nakupujeme.

Naší snahou je každoročně zvyšovat počet dodavatelských firem vlastněných nebo vedených černochy a také zvyšovat celkové výdaje za nákup u nich. Považujeme to za úmyslnou investici, která podpoří rostoucí bohatství v těchto komunitách.

Ikona Sociální podniky a vytváření sdílených hodnot

Sociální podniky a vytváření sdílených hodnot

Napříč naším dodavatelským řetězcem spolupracujeme se společnostmi, které sdílejí naše přesvědčení, že podnik může být hybnou silou pozitivní změny.

Naši obchodní partneři, jako je Greyston Bakery se svým náborovým programem měnícím životy lidí, a Rhino Foods se zaměřením na nábor uprchlíků, jsou důkazem toho, že podniky motivované posláním v oblasti společenské odpovědnosti můžou svět výrazně změnit k lepšímu. Hledáme podobně smýšlející obchodní partnery, kteří sdílejí naše hodnoty, a to včetně mnoha společností s certifikací B Corp.

Ikona Spokojení farmáři a pracovníci farem

Spokojení farmáři a pracovníci farem

Naše neskutečně dobrá zmrzlina by neexistovala, nebýt našich farmářů.

Na základě našich klíčových hodnot a spolupráce s respektovanými partnerskými organizacemi pomáháme zajistit, že se všem farmářům a pracovníkům farem v našem dodavatelském řetězci, od vermontských mlékáren po drobné pěstitele kakaa na Pobřeží slonoviny, dobře daří. Věříme, že konverzací o pracovních podmínkách a obchodních praktikách by se měli účastnit ti, kterých se to týká. Proto spolupracujeme s organizacemi jako Fairtrade International, kde farmáři tvoří polovinu dotčených, a Milk with Dignity, průkopnický pracovní standard pro lidská práva zemědělců.

Ikona Regenerativní zemědělství a blahobyt zvířat

Regenerativní zemědělství a blahobyt zvířat

Regenerativní zemědělství znamená pěstování plodin a chov hospodářských zvířat v souladu s přírodou a vytváření zdravého, rozmanitého ekosystému.

To je klíčem ke splnění našeho cíle: mít pozitivní dopad na životní prostředí. Věříme v zemědělské systémy, které zvířata udržují ve zdraví, vytvářejí bohatou půdu, nezapojují se do odlesňování a obnovují znehodnocené přírodní prostředí.

Náš dopad na životní prostředí

Náš provoz má dopad na životní prostředí a v naší práci se zaměřujeme na snižování negativního a zvyšování pozitivního dopadu. A nejde jen o otázku životního prostředí, ale také o sociální a hospodářskou spravedlnost.

Ikona klimatické změny

Klimatická změna

Jsme si vědomi naší environmentální stopy – při provozu se ji snažíme snižovat a ročně vykazujeme související pokroky.

Ikona Produktivní odpad

Produktivní odpad

Odpad ukládáme spolu s ostatním zemědělským odpadem do metanových fermentorů, kde se generuje energie pro provoz farem.