Roztátá není dobrá

Konsenzus světové vědecké komunity nemůže být jasnější: Náš svět už zažívá ničivé efekty klimatické změny a čas na to vyhnout se ještě katastrofičtějším následkům se krátí.

Klimatická změna je o spravedlnosti

Ať už se jedná o sucho a ničivé lesní požáry nebo o zrychlující se tempo stoupání mořské hladiny a stále ničivější hurikány, skutečnými oběťmi oteplování planety nejsou jen lední medvědi a ledové kry, ale také lidé.

Ovšem dopady klimatické změny nejsou pro všechny stejné. Krutou ironií klimatické krize je, že lidé v rozvojovém světě — ti, kteří si mohou dovolit adaptovat nejméně — zaplatí za 200 let industrializace a znečišťování ovzduší způsobené vyspělými zeměmi tu nejhorší cenu. To je skutečný problém klimatické spravedlnosti.

Máme však dobrou zprávu

Ačkoli se čas na opatření krátí, dobrá zpráva je, že víme, co dělat, a máme na to potřebné technologie. Díky obnovitelným zdrojům energie, jako je větrná nebo solární energie, pokrokům v oblasti energetické hospodárnosti v domácnostech a kancelářích, elektromobilům a infrastruktuře jejich nabíjení a regenerativnímu zemědělství, které dokáže zachycovat znečištění skleníkovými plyny, máme všechny potřebné nástroje.

Navíc je tu také globální hnutí pod taktovkou mladých lidí, kteří už nechtějí čekat na „dospělé“, až s tím něco udělají. Inspirují miliony lidí na všech kontinentech, aby žádali změnu.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvedl, že vyhnout se nejhorším dopadům klimatické změny a oteplování nad 1,5 ºC „vyžaduje rychlé, dalekosáhlé a bezprecedentní změny ve všech aspektech společnosti“. Ačkoli se to může zdát jako nadlidský úkol, jedná se také o příležitost vytvořit ekonomiku budoucnosti založenou na čisté energii.

Konkrétně musíme:

 • Stanovit ceny za uhlíkovou stopu
 • Snížit emise uhlíku (což znamená snížit spotřebu fosilních paliv) alespoň o 45 % do roku 2030
 • Přejít na 100% obnovitelnou energii do roku 2050
 • Kompletně přestat používat uhlí
 • Ponechat fosilní paliva v zemi
 • Úplně se zbavit fosilního průmyslu
 • Zastavit odlesňování starých tropických lesů
 • Zajistit podporu zmírnění dopadů a adaptace rozvojových zemí
 • Přijmout regenerativní postupy, které zemědělství ze zdroje emisí skleníkových plynů přemění na nástroj pro pohlcování uhlíku.

Co to znamená pro společnost Ben & Jerry’s?

Jsme si vědomi, že emise skleníkových plynů spojené s výrobou zmrzliny jsou značné. Každý půllitr zmrzliny s sebou přináší přibližně 1,5 kg skleníkových plynů. Dlouhodobě usilovně pracujeme na tom, abychom naše emise snížili na všech úrovních našeho dodavatelského řetězce. Čeká nás ale ještě spousta práce.

Naše klimatická strategie představuje dlouhodobé úsilí. V roce 2018 naše klimatické cíle schválila Iniciativa pro vědecky podložené cíle (SBTi). SBTi pomáhá společnostem stanovovat cíle v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu. Coby členové firemní komunity tak můžeme přispět k tomu, aby se oteplování udrželo výrazně pod 1,5 ºC. Naše vědecky podložené cíle zahrnují následující:

 • 100% obnovitelná energie do roku 2025
 • snížení intenzity skleníkových plynů o 40 % do roku 2025
 • snížení intenzity skleníkových plynů o 80 % do roku 2050

Pokud se chcete dozvědět, jak si vedeme, přečtěte si naši nejnovější Zprávu s hodnocením sociálních a environmentálních cílů (SEAR).

Bojujme společně

Roztátá není dobrá. To platí pro zmrzlinu a stejně tak i pro naši planetu.

Boj proti klimatické krizi bude vyžadovat víc než jen činy jednotlivých společností a lidí. Je třeba společně vyzvat námi zvolené politické představitele, aby podporovali rychlou přeměnu na ekonomiku založenou na čisté energii. Máme všechny potřebné nástroje – potřebujeme jen vůli se do toho pustit.

Naši parťáci

 • Avaaz je globální internetové hnutí s cílem vnést do rozhodovacích procesů po celém světě politiku zaměřenou na občany.

 • The Climate Reality Project je nezisková organizace zabývající se vzděláváním v oblasti klimatické změny a prosazování čistých energií. Podněcuje občany, aby ovlivnili změnu tím, že budou jednat chytře, vyjádří svůj názor a budou proaktivní.

 • 350.org je hnutí bojující proti klimatické změně, které organizuje, podporuje a informuje občany ve 188 zemích, aby vyvíjeli tlak na své politické představitele s ohledem na klimatickou změnu a snižování emisí. Název organizace je odvozen od cíle snížit úroveň CO2 ze současných 400 jednotek na milion na hodnotu pod 350 jednotek.

 • BICEP je koalice podniků, která se zavázala spolupracovat s politiky s cílem přijmout smysluplnou legislativu v oblasti energetiky a klimatu, která umožní rychlý přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku 21. století. Ta vytvoří nové pracovní příležitosti a bude stimulovat hospodářský růst a zároveň stabilizovat křehké klima na naší planetě.