Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

Čas běží

Jsme pyšní, že jsme byli v Paříži v prosinci 2015, kdy se světoví vůdci setkali a učinili něco opravdu důležitého: přijali celosvětový rámec pro společný boj proti změně klimatu a zavázali se k udržování nárůstu průměrné globální teploty pod 2 °C. Byl to historický okamžik, který se připravoval dlouhá léta. Paříží to však neskončilo; byl to pouhý začátek.

Na základě vydání poslední zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu - IPCC nemohl být společný postoj globální vědecké společnosti jasnější: náš svět již zažívá devastující dopady změny klimatu, čas běží a my musíme jednat a vyhnout se katastrofičtějším následkům.

 

Změna klimatu je o spravedlnosti

Od sucha a devastujících požárů na západě Ameriky až po na narůstající míru vzestupu hladiny moře a silnější hurikány - skutečné oběti oteplování planety nejsou jen polární medvědi a ledové příkrovy, jsou to lidé.

Dopady změny klimatu však nejsou vnímány stejně. Krutou ironií změny klimatu je, že lidé v rozvojovém světě - ti, kteří si mohou nejméně dovolit se přizpůsobit - zaplatí nejvyšší cenu za 200 let industrializace a znečišťování z vyspělého světa. To je skutečně problém klimatické spravedlnosti.

 

Máme ale dobré zprávy

Jelikož víme, že nemáme mnoho času, je neuvěřitelně dobrou zprávou, že víme, co musíme učinit, a že na to máme technologii. Díky zdrojům obnovitelné energie, jako je vítr a slunce, pokrokům v energetické účinnosti doma i v kancelářích, elektrickým vozidlům, infrastruktuře dobíjení a regeneračnímu zemědělství, které dokáže zachytit znečištění skleníkovými plyny, máme všechny nástroje, které potřebujeme, abychom se dali do práce.

Poslední zpráva IPCC uvedla, že vyvarování se dopadům změny klimatu a udržení oteplování pod 1,5 °C "by vyžadovalo rychlé, rozsáhlé a nevídané změny ve všech aspektech společnosti". I když to může působit znepokojivě, je to také příležitost, jak přeměnit naši ekonomiku a pracovní sílu na ekonomiku budoucnosti využívající čistou energii.

 

Musíme konkrétně:

 • Stanovit cenu za uhlík
 • Snížit uhlíkové emise (což znamená redukci fosilních paliv) o nejméně 45 % do roku 2030
 • Přechod na 100% obnovitelnou energii do roku 2050Přechod na 100% obnovitelnou energii do roku 2050
 • Přestat zcela používat uhlí
 • Nechat fosilní paliva v zemi
 • Zcela upustit od průmyslu fosilních paliv
 • Zastavit odlesňování tropických pralesů se starým porostem
 • Zajistit podporu zmírnění a adaptace u rozvojových zemí 
 • Přijmout regenerační praktiky, které přemění zemědělství ze zdroje emisí skleníkových plynů na úložiště uhlíku.

 

Co to znamená pro společnost Ben & Jerry’s?

Chápeme, že je stopa skleníkových plynů při výrobě zmrzliny značná. Každý půllitr zmrzliny, který vyrobíme, produkuje zhruba 2 libry skleníkových plynů. Léta jsme dřeli, abychom snížili naše emise na všech úrovních našeho dodavatelského řetězce. Instalovali jsme solární panely v našem závodu ve Waterbury, který funguje jako napěťový transformátor a generuje jednu třetinu elektřiny tohoto závodu. Instalovali jsme biologickou vyhnívací nádrž v našem závodu v Hellendoorn, Nizozemí, která mění odpad ze zmrzliny z výrobního procesu na čistou energii, jež nám pomáhá napájet závod, a pomohli jsme zavést technologii pro klimaticky přijatelné mrazáky (tj. bez hydrofluorouhlovodíků - HFC). Abychom však byli upřímní, nestačí to. Zbývá ještě spousta práce.

Společnost Ben & Jerry’s právě přijala napříč celým svým hodnotovým řetězcem nový cíl v rámci klimatu. Cíl je součástí rostoucího hnutí s názvem Science Based Targets Initiative, spolupráce mezi CDP, United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) a jedním ze závazků We Mean Business Coalition. Hnutí SBTI pomáhá společnostem stanovit cíle v souladu s aktuálními vědeckými disciplínami zabývajícími se klimatem a my jakožto obchodní společnost můžeme tedy plnit náš úkol a udržovat oteplování pod 2 °C. 

 

Přidejte se k hnutí Global Climate Movement

Pokud se roztaje, bude zníčena. Platí to pro zmrzlinu, ale i pro planetu. Čas nám běží a moc ho nezvývá proto, abychom zabránili katastrofickému dopadu globálního oteplování. Nyní čelíme ještě další výzvě - musíme se zotavit z pandemie koronaviru - proto pojďme brát zotavení v širší svéře a pojďme vybudovat spravedlivější a udržitelnější ekonomiku.

Z našich zkušeností plynou tato ponaučení: 

 1. Zdraví populace je nejdůležitější věc
 2. Poskytovat ekonomické úlevy přímo lidem.
 3. Pomozme našicm zaměstnancům a komunitám, ne vedení společnosti.
 4. Vytvořme odolné prostředí pro budoucí krize.
 5. Budujme solidaritu a komunity bez ohledu hranic.

 

Přidejte se k boji za 100% čistý svět!

 

 

Naši přátelé
 • AVAAZ-logo.pngAvaaz je celosvětové internetové hnutí ovlivňující hlasem lidu politická rozhodování.

 • ClimateReality-logo2.pngProjekt Climate Reality Project  je nezisková organizace zaměřená na vzdělávání týkající se změny klimatu a prosazování čisté energie. Podporuje občany, aby se vzdělávali, ozývali se a byli aktivní, a mohli tak ovlivnit změnu.

 • 350VT-logo.png350.org je hnutí týkající se změny klimatu, které organizuje, podporuje a informuje občany ve 188 zemích s cílem přinutit jejich vůdce, aby se zabývali změnou klimatu a snížením emisí. Název pochází z cíle snížení úrovně atmosférického CO2 ze současných 400 částic na jeden milion pod 350 ppm.

 • BICEP-logo.pngBICEP je advokační koalice společností zavázaných ke spolupráci s tvůrci politik za účelem odsouhlasení smysluplné legislativy týkající se energie a klimatu, která umožní rychlý přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku 21. století, jež vytvoří nová pracovní místa a podpoří ekonomický růst, zatímco stabilizuje křehké klima naší planety.

Back To Top
Naše nejnovější blogy

 

Často kladené otázky
 • Je to skutečné. Děje se to. Pro nás to není jen o polárních medvědech a ledových příkrovech, je to o lidech a je to záležitost ekonomické a sociální spravedlnosti.

  Vždy jsme byli zavázáni k minimalizaci negativního dopadu, který má naše společnost na životní prostředí. V našich výrobních zařízeních jsme provedli šetření týkající se energetické účinnosti a redukce odpadu, v našem evropském výrobním zařízení jsme instalovali biologické vyhnívací nádrže, které mění odpad na čistou energii, a pro naše obaly používáme pouze lepenku Forest Stewardship Council (FSC).

 • Jelikož jsme potravinářská společnost, mnoho našich partnerů v našem hodnotovém řetězci, včetně našich fairtradových dodavatelů na jihu, je skutečně ohroženo oteplováním planety. A jelikož změna klimatu představuje riziko pro lidi v našem dodavatelském řetězci, představuje riziko také pro naši společnost.

 • Problém změny klimatu není pro nás pouze environmentálním problémem. Je to vážná hrozba pro nejchudší a nejzranitelnější lidi na planetě. Tento problém byl z velké části způsoben bohatými, vyspělými národy ze severu, zatímco nejméně vyspělé národy na jihu jsou nejvíce ohroženy a mají nejméně zdrojů na to přizpůsobit se rapidnímu oteplování světa. Je to záležitost lidských práv a sociální spravedlnosti.

 • Nějakou dobu se tím zabýváme. V roce 2007 jsme vedli naši první advokační kampaň týkající se globálního oteplování, společně se skupinou Dave Matthews. Máme dlouholetou historii soustředění se na snížení environmentálního dopadu naší společnosti. Investovali jsme včas a často do výkonnosti v našich výrobních zařízeních s cílem zvýšit energetickou účinnost a snížit množství odpadu. Nedávno jsme pokřtili biologickou vyhnívací nádrž v našem závodě na výrobu zmrzliny v Nizozemí, která mění odpad z výrobního procesu na úžasnou čistou energii. Zde naleznete úplný seznam toho, co jsme uskutečnili:

  • 2002 - začátek projektu kompenzace uhlíku s NativeEnergy pro naše výrobní zařízení ve Vermontu
  • 2004 - provedena analýza životního cyklu (Life Cycle Analysis) pro výrobu v rámci Evropské unie (EU)
  • 2007 - EU zahájila projekty kompenzace uhlíku (offsetting)/snižování emisí uhlíku ve vlastním dodavatelském řetězci (insetting)
  • 2007 - kampaň One Sweet Whirled Advocacy Campaign
  • 2008 - provedena inventura uhlíku v USA
  • 2008 - partnerství s Greenpeace za účelem získání souhlasu EPA s mrazáky bez hydrofluorouhlovodíků (HFC)
  • 2014 - provedena analýza životního cyklu (Life Cycle Analysis) pro USA
  • 2014 - instalována biologická vyhnívací nádrž v našem výrobním zařízení v Nizozemí
  • 2015 - má být provedena analýza životního cyklu (Life Cycle Analysis) pro EU

   

 • Víme, že dobrovolné podnikové opatření nezajistí změnu rozsáhlých systémů, která je nezbytná pro udržení oteplování pod 2 °C. Potřebujeme vůdce po celém světě, kteří podpoří politiky, jež postupně vyřadí fosilní paliva a popoženou rychlý nárůst obnovitelných zdrojů. Pouze široce založené sociální hnutí vytvoří trvalý tlak na světové vůdce, který může zajistit tuto bezuhlíkovou budoucnost. Proto jsme odhodlaní pomoci budovat rostoucí mezinárodní klimatické hnutí. Společně můžeme ukázat světovým vůdcům, že čas jednat je právě nyní.

 • Podporujeme naše fanoušky, spotřebitele a občany, aby se stali součástí celosvětového klimatického hnutí. Pokud se máme vyhnout katastrofické změně klimatu, bude to vyžadovat rozsáhlé a rozličné hnutí občanů, kteří chtějí přímo jednat a ochránit naši planetu. Budeme podporovat naše fanoušky, aby se přidali k Avaaz, jedné z mnoha skupin, které utváří celosvětové hnutí.

  Avaaz bude nadále angažovat naše fanoušky a podporovat je, aby jednali ve chvílích, kdy mohou mít největší vliv. Chceme našim fanouškům zajistit snadný způsob, jak jednat v rámci problému, o který se podle nás zajímají.

 • Rok 2015 je významný rok. Světoví vůdci stanovili termín pro dokončení mezinárodní dohody, která by vyžadovala, aby všechny národy snížily emise skleníkových plynů, a udržely tak oteplování pod 2 °C. Stručně řečeno, rok 2015 buď zavede svět na cestu směrem ke stabilnímu dlouhodobému klimatu nebo nás uzamkne do budoucnosti s neovladatelnou změnou klimatu. Myslíme, že to první zní mnohem lépe.

 • Ano, má. Naše uhlíková stopa je okolo 1 kg nebo přibližně 136 000 metrických tun skleníkových plynů ročně. Prohlédněte si naši analýzu životního cyklu zde.

 • Ano, společnost Ben & Jerry’s je zavázána snižovat celou svou stopu skleníkových plynů. Věříme, že by si měly společnosti stanovit ambiciózní cíle, které vychází z vědy. Společnost Ben & Jerry’s je zavázána zrušit propojení růstu naší společnosti a růstu našich emisí skleníkových plynů. Jsme zavázáni k 80% snížení našich celkových emisí do roku 2050, a to i přes ambiciózní plán rozvíjet naši společnost. Od tohoto okamžiku do roku 2020 jsme zavázáni snížit intenzitu emisí na jednotku výroby o 15 %. 

 • Více než polovina uhlíkových emisí naší společnosti pochází z výroby našich ingrediencí, především mléka. Provozní emise činí 42 % celkových emisí životního cyklu naší společnosti. Abychom tedy skutečně pokročili a snížili naši stopu, museli jsme se spojit s našimi rodinnými mlékaři a zdokonalit management hnojení, snížit enterické emise stád a posunout se směrem k lepším způsobům obdělávání, které podporují zdraví půdy a izolují uhlík. Budeme také nadále podporovat výkonnost našich výrobních zařízení, naší logistické sítě a našeho dodavatelského řetězce v oblasti mražených potravin.

 • Expedice způsobuje okolo 15 % stopy našich podniků, logistika představuje tedy značnou část naší stopy. Zmrzlina, kterou expedujeme mezinárodně, se však přepravuje po moři, což je nejefektivnější metoda pro přepravu zboží. Světová rada pro lodní dopravu (World Shipping Council) uvádí, že tuna zboží může být odeslána z přístavu v Melbourne v Austrálii do přístavu Long Beach v Kalifornii - což je trasa dlouhá 12 770 km (7 935 mil) - kdy se generuje méně emisí CO2 než při přepravě stejného nákladu v USA nákladním automobilem z Dallasu do Long Beach - což je trasa dlouhá 2 307 km (1 442 mil). Více podrobností naleznete zde..

  Abychom provedli smysluplné snížení ve zhruba 15 % naší stopy související s exportem, budeme muset podporovat větší efektivitu v silniční dopravě prostřednictvím chladících vozů, které převáží naše výrobky po tuzemsku.

 • Ano, jsme mlékárenská společnost a jsme hrdí na náš vztah s rodinnými farmáři, kteří dodávají veškeré naše mléko a smetanu. Avšak zemědělství odpovědné za 15-20 % celosvětových emisí skleníkových plynů nám přidělává spoustu práce při snižování provozních emisí. Proto revidujeme náš program Caring Dairy, abychom prověřili možnosti, jako je vývoj modelu skleníkových plynů pro naše farmy, který nám umožní posoudit skutečná snížení stopy našich farem. Začali jsme také investovat do důležitých technologií, jako jsou separátory hnojiva a biologické vyhnívací nádrže na mléčných farmách v našem dodavatelském řetězci s cílem snížit stopu skleníkových plynů a zvýhodnit současně farmáře.

 • Jsme velkými fanoušky naší planety a vždy sledujeme vliv, který na životní prostředí máme. Co se týče obalů, veškerá lepenka v našich obalech je vyráběna z lepenky certifikované organizací Forest Stewardship Council. Vzhledem k hygienickým požadavkům musíme naši FSC lepenku obalovat; proto nejsou obaly nyní ve velké míře recyklovatelné. Je to něco, co chceme zlepšit, a doufáme, že příští rok učiníme v této oblasti pokrok.

 • Aby společnost Ben & Jerry’s udržela globální průměrnou teplotu pod 2 °C, podporuje následující politiky.

  • Zajistit, aby 2/3 všech současných rezerv komerčně životaschopných fosilních paliv zůstaly v zemi.
  • Zcela a co nejdříve vyloučit všechny emise z fosilních paliv, nejpozději do roku 2050.
  • Již neinvestovat do infrastruktury fosilních paliv.
  • Zapojit všechny země do vyloučení emisí z fosilních paliv, přičemž se opatření budou lišit podle běžných avšak diferencovaných odpovědností a příslušných schopností daných zemí.
  • Změna globální ekonomiky na 100% obnovitelnou energii při současném zajištění přístupu k udržitelné energii pro všechny, a to do roku 2050.
  • Stanovit vědecky podloženou cenu za uhlíkové znečištění, která omezuje oteplování na 2 °C.
  • Vytvořit globální rámec, kde vyspělé ekonomiky pomáhají v rozvojových zemích a na jihu financovat přechod na nízkouhlíkový udržitelný vývoj odolný vůči změně klimatu.

   

Back To Top

Zobrazit všechny často kladené otázky.