Skip to main content

Globální oteplování. Změna klimatu. Klimatická spravedlnost.
Co to všechno znamená?

Žijeme ve světe, kde jsou účinky změny klimatu stále reálnější; od tání ledových čepiček po požáry lesů vymykající se kontrole, nelze už déle popírat, že člověkem způsobené znečištění uhlíkem ovlivňuje naši křehkou planetu. Vědecké důkazy se shodují; globální oteplování je skutečné a už nyní má dopad na lidi po celém světě. Otázka nyní zní: „Co s tím uděláme?“

Read More 

Účinky na naši planetu a lidstvo:

Každý uplynulý rok vidíme měnící se vzorce srážek, včetně intenzivnějších případů co do množství srážek po celém světě, dramatických změn v Arktidě, změn v zemědělském vegetačním období a stoupajících hladin moří a okyselení oceánu. Některé z těchto změn v našem klimatu budou mít dramatické ekologické a sociální následky. Krutou ironií změny klimatu je to, že lidé z rozvojové části světa, kteří jsou nejméně schopní se změně klimatu přizpůsobit, zaplatí za 200 let industrializace a znečišťování rozvinutých zemí tu nejvyšší cenu. To je opravdový problém klimatické spravedlnosti.

Řešení:

Je mnohem naléhavější než kdykoli předtím, abychom podnikli kroky k dramatickému snížení globálních emisí skleníkových plynů – a udělali to způsobem, který spravedlivě rozdělí břemena a rizika změny klimatu mezi národy. Nakonec musíme přerušit spojnici mezi ekonomickým růstem a rozvojem těžby přírodních zdrojů a jejich vyčerpání.

Neexistuje žádná rychlá odpověď, jak změnu klimatu vyřešit, ale víme, co musíme udělat. Musíme:

  • Vzdát se fosilních paliv
  • Zvýšit obnovitelné energetické zdroje
  • Ohodnotit penězi znečištění uhlíkem
  • Spolupracovat s rozvojovými zeměmi a investovat do obnovitelné energie

Co to znamená pro nás u Ben & Jerry’s?

Ben & Jerry's má za sebou dlouhou historii boje za klimatickou spravedlnost a hledání způsobů, jak snížit dopad našeho podnikání na životní prostředí. V roce 2002 jsme u našich výrobních zařízení ve Vermontu zavedli program vyvážení uhlíku. V roce 2007 jsme rozběhli v partnerství s kapelou Dava Matthewse svou první kampaň na podporu boje proti globálnímu oteplování. Brzy a často jsme investovali do efektivity napříč našimi výrobními zařízeními, dodavatelským řetězcem a zmrzlinářstvími, abychom zvýšili energetickou účinnost a zmenšili svou uhlíkovou stopu.

Read More 

dairyTéměř všechny firmy produkují emise skleníkových plynů v souvislosti se svým provozem - ve společnosti Ben & Jerry’s je produkujeme také. Naše hlavní ingredience odebíráme ze zemědělství, obzvláště mléčné, vyrábíme naše výrobky, přepravujeme hotové produkty a využíváme mrazničky pro uskladnění našich výrobků. Známe svou uhlíkovou stopu a v celém našem provozu pracujeme na jejím snížení. Spolupracujeme s našimi farmáři na snížení emisí metanu z farem, stojíme v popředí změny k čistším, zelenějším mrazákům ve Spojených státech a v naší holandské továrně jsme sestrojili „Chunkinator“, který pohání závod pomocí odpadních produktů z výroby zmrzliny. Také víme, že to co děláme, však zdaleka nestačí a musíme dělat více. Děláme pokroky a podáváme o tom každoroční zprávy v naší Zprávě o sociálním a environmentálním odhadu (SEAR). Přečtěte si více o krocích, které podnikáme, abychom snížili naši uhlíkovou stopu a o našem plánu dostat se ke 100 % čisté energii na všech našich místech v USA do roku 2020.

PŘIDEJTE SE K HNUTÍ NA OCHRANU KLIMATU!

I díky více než 3,5 miliónům obyvatel planety, kteří podepsali petici hnutí Avaaz vyzývající přední světové osobnosti k vypořádání se se změnou klimatu na klimatické konferenci Spojených národů (COP21), podepsali Pařížskou dohodu představitelé 196 zemí, které se tím zavázaly k udržování globálního oteplování pod hranicí 1,5 stupně Celsia.

Nyní tedy začíná skutečná práce. Je třeba nepřetržitě tlačit na přední světové osobnosti, aby učinily kroky k rychlému přechodu na 100% čistou energii a realizovaly náročné cíle, které nás dovedou k zelenější a čistší budoucnosti.Přidejte i vy svůj hlas k miliónům dalších, kteří žádají klimatická opatření, a podepište petici ještě dnes!

 

Podepište petici už nyní!

 
 
Často kladené otázky:
Back To Top