Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

Globální oteplování. Změna klimatu. Klimatická spravedlnost.
Co to všechno znamená?

Žijeme ve světe, kde jsou účinky změny klimatu stále reálnější; od tání ledových čepiček po požáry lesů vymykající se kontrole, nelze už déle popírat, že člověkem způsobené znečištění uhlíkem ovlivňuje naši křehkou planetu. Vědecké důkazy se shodují; globální oteplování je skutečné a už nyní má dopad na lidi po celém světě. Otázka nyní zní: „Co s tím uděláme?“

Read More 

Účinky na naši planetu a lidstvo:

Každý uplynulý rok vidíme měnící se vzorce srážek, včetně intenzivnějších případů co do množství srážek po celém světě, dramatických změn v Arktidě, změn v zemědělském vegetačním období a stoupajících hladin moří a okyselení oceánu. Některé z těchto změn v našem klimatu budou mít dramatické ekologické a sociální následky. Krutou ironií změny klimatu je to, že lidé z rozvojové části světa, kteří jsou nejméně schopní se změně klimatu přizpůsobit, zaplatí za 200 let industrializace a znečišťování rozvinutých zemí tu nejvyšší cenu. To je opravdový problém klimatické spravedlnosti.

Řešení:

Je mnohem naléhavější než kdykoli předtím, abychom podnikli kroky k dramatickému snížení globálních emisí skleníkových plynů – a udělali to způsobem, který spravedlivě rozdělí břemena a rizika změny klimatu mezi národy. Nakonec musíme přerušit spojnici mezi ekonomickým růstem a rozvojem těžby přírodních zdrojů a jejich vyčerpání.

Neexistuje žádná rychlá odpověď, jak změnu klimatu vyřešit, ale víme, co musíme udělat. Musíme:

  • Vzdát se fosilních paliv
  • Zvýšit obnovitelné energetické zdroje
  • Ohodnotit penězi znečištění uhlíkem
  • Spolupracovat s rozvojovými zeměmi a investovat do obnovitelné energie

Co to znamená pro nás u Ben & Jerry’s?

Ben & Jerry's má za sebou dlouhou historii boje za klimatickou spravedlnost a hledání způsobů, jak snížit dopad našeho podnikání na životní prostředí. V roce 2002 jsme u našich výrobních zařízení ve Vermontu zavedli program vyvážení uhlíku. V roce 2007 jsme rozběhli v partnerství s kapelou Dava Matthewse svou první kampaň na podporu boje proti globálnímu oteplování. Brzy a často jsme investovali do efektivity napříč našimi výrobními zařízeními, dodavatelským řetězcem a zmrzlinářstvími, abychom zvýšili energetickou účinnost a zmenšili svou uhlíkovou stopu.

Read More 

dairyTéměř všechny firmy produkují emise skleníkových plynů v souvislosti se svým provozem - ve společnosti Ben & Jerry’s je produkujeme také. Naše hlavní ingredience odebíráme ze zemědělství, obzvláště mléčné, vyrábíme naše výrobky, přepravujeme hotové produkty a využíváme mrazničky pro uskladnění našich výrobků. Známe svou uhlíkovou stopu a v celém našem provozu pracujeme na jejím snížení. Spolupracujeme s našimi farmáři na snížení emisí metanu z farem, stojíme v popředí změny k čistším, zelenějším mrazákům ve Spojených státech a v naší holandské továrně jsme sestrojili „Chunkinator“, který pohání závod pomocí odpadních produktů z výroby zmrzliny. Také víme, že to co děláme, však zdaleka nestačí a musíme dělat více. Děláme pokroky a podáváme o tom každoroční zprávy v naší Zprávě o sociálním a environmentálním odhadu (SEAR). Přečtěte si více o krocích, které podnikáme, abychom snížili naši uhlíkovou stopu a o našem plánu dostat se ke 100 % čisté energii na všech našich místech v USA do roku 2020.

PŘIDEJTE SE K HNUTÍ NA OCHRANU KLIMATU!

I díky více než 3,5 miliónům obyvatel planety, kteří podepsali petici hnutí Avaaz vyzývající přední světové osobnosti k vypořádání se se změnou klimatu na klimatické konferenci Spojených národů (COP21), podepsali Pařížskou dohodu představitelé 196 zemí, které se tím zavázaly k udržování globálního oteplování pod hranicí 1,5 stupně Celsia.

Nyní tedy začíná skutečná práce. Je třeba nepřetržitě tlačit na přední světové osobnosti, aby učinily kroky k rychlému přechodu na 100% čistou energii a realizovaly náročné cíle, které nás dovedou k zelenější a čistší budoucnosti.Přidejte i vy svůj hlas k miliónům dalších, kteří žádají klimatická opatření, a podepište petici ještě dnes!

 

Podepište petici už nyní!

 
 
Často kladené otázky:
Back To Top