Náš dopad na klima

Není tajemství, že klimatická změna je tu a že mění naši planetu. Ledovce se rozpouštějí, hladiny moří stoupají a rozmanitost druhů rostlin a zvířat se mění. A ačkoli se pár miliardářů možná poohlíží po lukrativních nemovitostech ve vesmíru, my bychom radši zůstali na naší milované planetě Zemi. To obnáší přijetí okamžitých opatření na ochranu naší planety.

 • Je už příliš pozdě na to zachovat nebo zcela napravit klima, na které jsme byli zvyklí. Ale nečinně sedět a čekat, až se nám naše matka Země rozpustí, nám není vlastní. Víme, že musíme ihned jednat, abychom zabránili nejničivějším dopadům klimatické změny.

  Z tohoto důvodu, a milionu dalších, usilovně pracujeme na řešení naší klimatické stopy. Přečtěte si, co jsme udělali doposud, a co plánujeme dál, abychom tuto stopu zmenšili.

image-from-the-document-manager
 • Chceme-li něco udělat, začíná to u zjištění informací. A zatímco už desetiletí aktivně pracujeme na snížení celkového negativního dopadu společnosti Ben & Jerry's na životní prostředí, nyní máme každoročně k dispozici data k měření emisí skleníkových plynů a k odhadu naší uhlíkové stopy. Včetně informací o tom, co k nim nejvíce přispívá.

  Co už víme:

  • Mléčné přísady tvoří přibližně 53 % naší uhlíkové stopy, zatímco ostatní přísady (ořechy, kousky těsta, topping a jiné doplňující přísady), představují dalších 21 %.
  • Výroba tvoří pouze 1 % našich emisí skleníkových plynů, ale doprava naší zmrzliny z výrobních závodů do supermarketů a obchodů s kopečkovou zmrzlinou představuje dalších 7 %.
  • Jediný půllitrový kelímek zmrzliny Ben & Jerry's vyprodukuje přibližně 1,5 kg ekvivalentu oxidu uhličitého, nebo CO2 (také známo jako „intenzita emisí“).

  Každoroční sledování těchto čísel nám napoví ohledně nejlepších příležitostí, kde můžeme naši stopu snížit a jak se nám to daří.

image-from-the-document-manager-2

Popis infografiky: Ilustrace kelímku zmrzliny Ben & Jerry's je použita coby koláčový diagram znázorňující uhlíkovou stopu Ben & Jerry's. Graf má název „Naše uhlíková stopa“. V grafu je 53% podíl popsaný jako „Mléčné výrobky“. 21 % má popis „Další přísady“. 7 % má popis „Odchozí přeprava“. 5 % má popis „Maloobchod“. 5 % má popis „Franšízy“. 4 % má popis „Obaly výrobků“. 2 % má popis „Příchozí přeprava“. 1 % má popis „Výroba“. 1 % má popis „Spotřebitel“. 1 % má popis „Konec životního cyklu“. Grafika se nachází na pozadí připomínajícím korkovou nástěnku.

 • Mít cíle je skvělé. A je ještě lepší, pokud jsou tyto cíle založené na vědeckých poznatcích.

  Proto jsme se obrátili na program Science Based Targets initiative (SBTi), který podporuje ambiciózní opatření v oblasti klimatu tím, že společnostem pomáhá stanovit vědecky podložené cíle v oblasti snižování emisí. Vědecky podložené cíle jsou přesné a měřitelné cíle zaměřené na snižování emisí o konkrétní množství. To znamená, že odpovídáme za dosažení skutečných čísel ' neznamená to, že prostě jen vysadíme pár stromů nebo nakoupíme uhlíkové kompenzace, abychom se cítili lépe ohledně energie, kterou spotřebujeme.

  Možná se ptáte: Proč nemluvíme o uhlíkových kompenzacích nebo cílech zahrnujících čisté nulové emise? Stručná odpověď: Takové snahy jsou příliš vágní, nemají jasné zaměření a jejich účinnost je sporná. Jsme si vědomi, že společnosti nemůžou být uhlíkově neutrální, dokud není uhlíkově neutrální celá ekonomika. Tvrzení o čistých nulových emisích společnosti často používají, aby působily dojmem, že přijímají smysluplná opatření s ohledem na klima. Přitom ale neřeší systematické problémy. Z toho důvodu jsme se rozhodli držet vědeckých poznatků a našich vědecky podložených cílů.

  Naše vědecky podložené cíle vypadají takto:
   

  • Zařízení patřící společnosti budou používat 100% obnovitelnou energii do roku 2025.
  • Do roku 2025 snížíme intenzitu našich emisí o 40 % (z výchozího stavu v roce 2015).
  • Do roku 2050 snížíme intenzitu našich emisí o 80 %.

image-from-the-document-manager-3
 • Jak vidíte, máme pořádné cíle. Proto jsme se rozhodli zaměřit se na zlepšení tří hlavních kategorií:

  Získávání zdrojů a přísady:

  Produkce mléka tvoří více než 50 % celkových emisí společnosti Ben & Jerry's. Máme zde tedy nejlepší příležitost snížit naši uhlíkovou stopu. Zkoumáme a realizujeme řešení v několika hlavních oblastech:

  • Enterické emise: Doufáme, že změnou krmiva krav redukujeme jejich plyny (slušně známé jako „enterické emise“). Zaměření na zlepšení množství a kvality krmiva přinese kromě zdraví zvířat a ekonomických přínosů i přínosy s ohledem na uhlík, vodu, zdraví půdy a biologickou diverzitu. Pracujeme také na zrychlení testování a zavedení enterických aditiv v krmivu.
  • Nakládání s hnojem: Vyhnívací zařízení na farmách z hnoje zachycují metan a používají ho k vytvoření obnovitelné energie. Spolu s výzkumníky také pracujeme na metodách aplikace hnoje na půdu. Tyto kroky společně pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a zlepšovat zdraví půdy a kvalitu vody.
  • Regenerativní krmiva a plodiny: Spolupracujeme s farmáři, abychom zavedli nejlepší praktiky regenerativního zemědělství s cílem udržovat a zlepšovat zdraví půdy, snižovat syntetický vstup a zvýšit biodiverzitu farem. Zaměříme se také na domácí krmiva, oběhová krmiva a krmiva nepocházející z odlesněných ploch a zvyšování objemu trávy ve stravě našich krav.
  • Obaly: Milujeme zmrzlinové kornouty, protože neobsahují plast, zachytí rozpouštějící se zmrzlinu a můžete je celé sníst! Ale kelímek zmrzliny ve vaší mrazničce v nějakém obalu být musí. Proto jsme se poctivě zaměřili na vytváření postupů pro udržitelnější obaly, a to snižováním množství obalů z jednorázových plastů na ropné bázi, používaných napříč naším dodavatelským řetězcem a v obchodech s kopečkovou zmrzlinou.

   

  Inovace portfolia:

  Jelikož mléčné výrobky tvoří tak velkou část naší uhlíkové stopy, jedním z nejsnazších a nejúčinnějších způsobů, jak ji snížit, je prodávat jich méně. Počkat, to zní bláznivě, že? Vydržte, vše vysvětlíme. Místo toho se snažíme o následující:

  • Zvyšujeme inovace a prodej produktů s nízkými emisemi uhlíku, jako je zmrzlina bez obsahu mléka nebo odebrání mléka z těsta na sušenky cookie. (Nemá tu někdo nápad na příchutě bez obsahu mléka?)
  • Hledáme příležitosti pro používání přísad s nižšími emisemi uhlíku, jako jsou slunečnicová semínka a mandle vypěstované pomocí metod regenerativního zemědělství.

   

  Výrobní provoz a obchody s kopečkovou zmrzlinou

  Výrobní a velkoobchodní provoz společnosti Ben & Jerry's k naší výchozí stopě přispívá jen méně než šesti procenty, hlavně proto, že jsme se o to snažili už od začátku. A máme pro vás dobrou zprávu:

  • Jsme téměř u našeho cíle 100% obnovitelné elektřiny pro náš globální výrobní provoz, námi vlastněné obchody s kopečkovou zmrzlinou a naše kanceláře.
  • Tam, kde obnovitelnou energii koupit nemůžeme, pracujeme na energetické účinnosti, rekuperaci tepla a elektrifikaci (abychom mohli využít energii ze slunce a větru).
image-from-the-document-manager-4

Podnikáme opatření k zamezení oteplování. Přidejte se k nám.

Roztátá není dobrá To platí pro zmrzlinu a stejně tak i pro naši planetu. Vyrábíme neskutečně chutné mražené dobroty, které spoléhají na přísady sklizené ze země (ahoj, krávy, ořechy, čokoládové kousky a topping!), takže samozřejmě chceme bojovat proti klimatické krizi. A navíc tu také žijeme. Proto vyzýváme všechny naše spoluobčany na planetě Zemi, aby po námi zvolených politických představitelích požadovali podporu rychlého přechodu na ekonomiku založenou na čisté energii. Času není nazbyt, ale máme vše, co pro začátek potřebujeme – podnikněte tedy kroky už dnes!

image-from-the-document-manager-5