Stejné mrazicí schopnosti, šetrnější použití

V Ben & Jerry’s neustále hledáme způsoby, jak snižovat negativní dopad na životní prostředí, a to včetně klimatického dopadu mnoha tisíců mrazicích boxů se zmrzlinou Ben & Jerry’s, které najdete v obchodech po celém světě.

V prosinci 2011 americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) schválila naši petici za komerční využití uhlovodíkových mrazicích boxů v USA.

Uhlovodíkové mrazicí boxy jsou výrazně energeticky úspornější a využívají chladivo z přírodních uhlovodíků s menším potenciálem způsobovat globální oteplování než chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC), běžně používaná v mrazicích boxech v USA. Rozhodnutí EPA tedy znamenalo přínos pro životní prostředí. Navíc, provoz uhlovodíkových mrazicích boxů je levnější než u běžných mrazicích boxů. Doufáme proto, že si ostatní společnosti uvědomí, že náš tajný plán na záchranu životního prostředí zahrnuje i docela praktické úspory nákladů. V Evropě se už uhlovodíkové mrazicí boxy používají běžně, včetně mnoha boxů obsahujících zmrzlinu Ben & Jerry's.