Ve společnosti Ben & Jerry’s jsme vždy věřili, že zmrzlina může změnit svět.  Ačkoli zmrzlina umí vykouzlit úsměv na lidských tvářích a spojuje lidi dohromady, nemůžeme ignorovat dopad našich obalových materiálů na životní prostředí. 

Usilujeme o snížení použití nekompostovatelných plastů na ropné bázi. To znamená, že se neustále zaměřujeme na papírové produkty, které se také snažíme používat.  Stejně jako plasty, i lesy jsou neodmyslitelně spojené se třemi tématy, na kterých nám velmi záleží: životní prostředí, sociální spravedlnost a klimatická změna. Považujeme za naléhavě nutné chránit světové lesy a jsme k tomu plně odhodláni.  Svou cestu za udržitelností jsme už zahájili – na našich půllitrových kelímcích od roku 2009 používáme vlákno s certifikací FSC, ale chceme v této oblasti dosáhnout dalších zlepšení.  Zahájili jsme spolupráci s organizací Canopy a její iniciativou Pack4Good. Zdůrazňuje totiž důležitou hodnotu lesů s ohledem na biodiverzitu, klima a tradiční komunity. 

V rámci této iniciativy, společně s organizací Canopy a našimi partnery pro získávání zdrojů, se napříč naším dodavatelským řetězcem snažíme zajistit, aby naše zdroje nepocházely z buničiny ze starobylých a ohrožených lesůi a podporujeme rozvoj inovativních technik zpracování a zdrojů vláken, které mají menší environmentální a sociální dopad. Mezi příklady patří: oběhové systémy distribuce, technologie uzavřené smyčky, zbytky ze zemědělské výrobyii a recyklovaná vlákna. 

Podporujeme také naše obchodní partnery, aby použití těchto inovativních alternativních vláken s nižším dopadem na životní prostředí v nadcházejících letech rozšířili do komerčního měřítka.  Zavázali jsme se, že v budoucnu při navrhování a výrobě budeme jako první volbu používat vlákna nové generaceiii.

Coby podpůrný partner iniciativy Canopy’s Pack4Good budeme: 

 • Upřednostňovat inovativní obaly a systémy opětovného použití s cílem redukovat celkovou potřebu materiálů. 
 • Dávat přednost obalovým materiálům na bázi papíru s vysokým recyklovaným obsahem, konkrétně ve fázi po spotřebě, při splnění našich technických požadavků na kvalitní nabídku zmrzliny.
 • Neustále spolupracovat s našimi partnery, inovativními společnostmi a organizací Canopy s cílem rozšířit dostupnost, rozvoj a použití řešení v podobě vláken nové generace, se zaměřením na zbytky ze zemědělské výroby a recyklovaný spotřební obsah. 
 • Požadovat, aby veškeré obaly na bázi papíru, které získáváme z nového dřevěného vlákna, pocházely z odpovědně obhospodařovaných lesů, ideálně z lesů s certifikací Forest Stewardship Council (FSC). 
 • Vyhodnocovat naše současné používání obalů na bázi papíru a ačkoli se nedomníváme, že získáváme kontroverzní papír, ujišťovat se, že se vyhýbáme získávání vlákna ze starobylých a ohrožených lesů, jako jsou: Kanadské a ruské boreální lesy, pobřežní deštné lesy mírného pásu, tropické lesy a rašeliniště Indonésie, Amazonie a západní Afriky, na konci roku 2023. Dále budeme spolupracovat s organizací Canopy a našimi dodavateli s cílem podpořit společná a vizionářská řešení, jak tyto lesy chránit.  
 • Realizovat dodatečné hloubkové prověrky a eliminovat získávání zdrojů od:
  • Společností, které nezákonně kácejí lesy.
  • Stromových plantáží založených po roce 1994 prostřednictvím procesu konverze nebo zjednodušení přírodních lesů.
  • Oblastí, které jsou evidovány v rozporu s právy prvních národů/kmenů/původního obyvatelstva a místních komunit, včetně práva předložit nebo odepřít poplatek s předběžným a informovaným souhlasem.
 • Pokud zjistíme, že je jakékoli vlákno v našich obalech získáváno ze starobylých nebo ohrožených lesů, požádáme naše obchodní partnery o změnu postupu a/nebo přehodnotíme náš vztah s nimi.

i Starobylé a ohrožené lesy jsou definovány jako mozaiky neporušené lesní krajiny, přirozeně vzácné typy lesů, typy lesů, které jsou vzácné kvůli lidské aktivitě, a/nebo jiné lesy, které jsou z ekologického hlediska důležité pro ochranu biologické diverzity. Mezi ekologické komponenty ohrožených lesů patří: nedotčená lesní krajina, zbytky lesů a jádra obnovy, propojenost krajiny, vzácné typy lesů, lesy s vysokou druhovou bohatostí, lesy obsahující vysokou koncentraci vzácných a ohrožených druhů, lesy s vysokým endemismem, hlavní stanoviště pro ohniskové druhy, lesy se vzácnými ekologickými nebo evolučními jevy. Jako výchozí bod pro geografickou lokalizaci starých a ohrožených lesů lze použít mapy lesů s vysokou ochranářskou hodnotou podle definice Forest Stewardship Council(FSC), a neporušené lesní krajiny. Lze je spojit s mapami dalších klíčových ekologických hodnot, jako je oblast výskytu klíčových ohrožených druhů a lesy s vysokou koncentrací suchozemského uhlíku a vysokými zásobami uhlíku. (Ohrožené lesy koalice Wye River Coalition’s: Pokyny k ochraně lesů s vysokou ochranářskou hodnotou pro závazky podniků. Tento dokument byl posouzen ochranářskými skupinami, korporacemi a vědci, jako je Dr. Jim Strittholt, prezident a výkonný ředitel Conservation Biology Institute, a byl přijat korporacemi za účely jejich politiky získávání zdrojů z lesů). Hlavními ohroženými lesy jsou na globální úrovni kanadské a ruské boreální lesy, pobřežní deštné lesy mírného pásu v Britské Kolumbii, na Aljašce a v Chile, tropické lesy a rašeliniště Indonésie, Amazonie a západní Afriky. Starobylé a ohrožené lesy jsou zmapovány v nástroji ForestMapper a dále definovány ve Stručné příručce k starobylým a ohroženým lesům Typ souboru: PDF (1.3 MB).

ii Zbytky ze zemědělské výroby jsou zbytky z potravinové výroby nebo jiných postupů. Jejich používání maximalizuje životní cyklus vlákna. Vlákna používaná pro papírové výrobky zahrnují slámu z obilovin, jako je pšeničná sláma, rýžová, lněná sláma, sláma, výlisky z cukrové třtiny a travní sláma žitného semena. Tam, kde analýza životního cyklu znázorňuje environmentální výhody a konverze lesní půdy v účelové plodiny nepředstavuje problém, může být zahrnut kenaf. (Zbytky ze zemědělské výroby nejsou z účelových plodin, které nahrazují lesní porosty nebo potravinářské plodiny).

iii Řešení nové generace zahrnují papírové obaly vyrobené z recyklovaných a/nebo alternativních vláken (např. zbytky ze zemědělské výroby) a textilie vyrobené z alternativních celulózových zdrojů, jako textilie z recyklované bavlny. Využívají v průměru o 70 % méně energie a o 90 % méně vody, snižují emise z lesního hospodářství a pálení polí a znečišťují ovzduší méně než běžná buničina.

*Tato politika je v souladu se zásadami o lidech a přírodě mateřské společnosti Unilever. Ta je založena na principech zákazu odlesňování, výstavby na rašeliništích a vykořisťování lidí a komunit.