Omezování emisí enterického metanu: Jak může nová dieta našich kraviček pomoci v boji s klimatickými změnami.

Cows and fish

Jsme sice zmrzlinářská společnost, ale víme, že mléčné produkty mají velký dopad na naší planetu. Proto velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom se ujistili, že příchutě, které vyrábíme, škodí naší milovené planetě co nejméně. Toto je druhá část třídílného seriálu, který se zabývá některými zajímavými opatřeními, která činíme, abychom omezili emise skleníkových plynů a bojovali s klimatickými změnami. 

Jak jsme již zmínili v části zabývající se zpracováním hnoje, mléčný průmysl má na svědomí více než 50% našich emisí skleníkových plynů, při snižování uhlíkové stopy je tedy nejlepší začít u něj. Bez kraviček se mléčný průmysl samozřejmě neobejde...a kravičky mohou být (odpusťte nevěděcký výraz) velmi  plynaté.

Buďme realističtí: Krávy říhají a prdí...často a HODNĚ...a pokaždé když to dělají vypouštějí do vzduchu metan, a ten je velkým viníkem klimatických změn. Ale my tvrdě pracujemena omezení takzvaných enterických emisí!  Přečtěte si, jak to děláme .

Co jde dovnitř, musí i ven 

Stejně je tomu i lidí, i kravičky jsou, to co jedí a co jedí může ovlivnit množství emisí, které...uh...vypouštějí do atmosféry. (Jen abychom si ujasnili vědecké poznatky, krávy krkají daleko více, než prdí.)

Dobrá zpráva je, že vědci vyvíjejí inovativní aditiva a zkoumají kvalitu a rozmanitost krmiva (trav, luštěnin, sena a siláže), aby omezili tento negativní dopad na životní prostředí.

Než se k tomu dostaneme, měli bychom si říci něco o zažívací soustavě kraviček. Všichni přežvýkavci (Jako jsou krávy, ovce, jeleni a kozy) mají čtyřkomorový žaludek. Bachor je jeho největší částí a vejde se do něj až 95 litrů jídla! Mikroby v bachoru toto jídlo rozkládají pomocí fermentace, jejíž produktem je oxid uhličitý a metan. Tento proces může v bachoru vyprodukovat až 47 litrů plynů za hodinu. Krávy většinu těchto plynů vypouští říháním.

Redukce metanových emisí 

Výzkumníci se v posledních letech zaměřili na vývoj krmných aditiv, která dokáží potlačit mikroorganismy v bachoru. Stručně řečeno, pokud snížíme produkci plynů v bachoru, můžeme snížit množství plynů, které kráva vypouští.

Ukazuje se, že tato aditiva jsou výhrou pro všechny. Jejich použití může omezit množství metanu, což je hlavním cílem, ale jelikož všechno toto říhání metanu bere hodně energie, krávy, které dostávají tato aditiva, snědí méně krmiva na stejný objem vyprodukovaného mléka, což ještě více snižuje dopad na životní prostředí.

Věřte nebo ne, podle vědeckých studií přimíchání jen 85 gramů mořských řas do krmiva krav, vede ke snížení množství vypuštěného metanu o 82%! Další krmná aditiva prokázala menší, ovšem zásadní redukci množství metanu.

Co děláme pro naše kravičky 

Tyto výsledky jsou pozoruhodné a pravděpodobně jsou jen špičkou ledovce (Je to tající ledovec, pokud svět nedokáže dostat emise skleníkových emisí pod kontrolu.).

Ve spojení s vědci a výzkumníky pracujeme na tom, abychom mohli aplikovat tato a další řešení do naší produkce mléka. Tady je pár příkladů toho, na čem jsme doposud pracovali:

  • V roce 2021 jsme v Americe sponzorovali enterický výzkum Doktorky Elizabeth Lathamové z Bezoar Laboratories týkající se testu krmých aditiv, který se odehrává v Fairchild Dairy Teaching and Research Center.
  • Spolupráce s vermontskou univerzitou na výzkumu druhů a kvality krmiva.
  • Sdílení našich výzkumných priorit a výsledků s partnery v mlékárenském průmyslu.
  • Pokračujeme v evaluaci průlomových technologií zmírnění dopadů metanu na atmosféru.

V roce 2022 na vermontské mléčné farmě předvedeme použití a potenciál aditiva z červených mořských řas vyráběného předním inovátorem v tomto oboru. Doufáme, že se nám podaří vzít, co se naučíme z tohoto projektu společně s výsledky našeho výzkumu a v následujících letech vylepšíme osvědčené postupy napříč všemi našimi farmami. Naším cílem je každoročně aktualizovat tento obsah pomocí výsledků našeho výzkumu.

Vedeni našimi hodnotami  

Ve Spojených státech je zemědělství odpovědné za 10% celkových emisí skleníkových plynů a polovina z toho pochází od přežvýkavců. Milujeme zmrzlinu, ale musíme se ujistit, že ji dokážeme vyrábět a vychutnávat si ji odpovědně. Všichni z nás a především podnikatelé musíme splnit svůj úkol, abychom drasticky omezili emise než bude příliš pozdě a klimatická krize učiní naši planetu neobyvatelnou.

Určitě nemáme všechny odpovědi, ale proto spolupracujeme s experty, abychom se ujistili, že dokážeme minimalizovat náš dopad na planetu. Skutečnost, že relativně jednoduché přidání mořských krav do kravského krmiva může přinést velice masivní redukci množství vypuštěného metanu, nám dává mnoho naděje.

V další části se ponoříme do ostatních způsobů jak Ben & Jerry’s bojuje s klimatickou krizí. Připojte se k nám i příště.