6 klimatických vítězství roku 2020

hero_windmill-779x400.jpg

Stoupající teploty, extrémně silné bouře, bezprecedentní požáry –⁠  2020 nebylo pro planetu zrovna příkladným rokem. Ale i když se  klimatická krize prohlubuje, přece jen se dá zaznamenat určitý pokrok. 

Což je dobře, protože rozhodně není času nazbyt. Podle reportu, který zveřejnila Organizace spojených národů, se v průběhu posledních dvou dekád odehrál ohromující nárůst počtu klimatických krizí, které mají vliv na život miliard lidí a světovou ekonomiku stály již téměř 3 biliony dolarů. Neschopnost jednat rozhodně a rychle může naši planetu proměnit v "neobyvatelné peklo."

Následujících šest klimatických vítězství samo o sobě nedokáže kompenzovat nejhorší dopady klimatické krize. Měly by ale sloužit jako inspirace a motivace. Nečekejte ani vteřinu a staňte se součástí změny.  Připojte se ke klimatickému hnutí a požadujte po politických představitelých, aby urychleně jednali.

 1. Evropa přestává používat uhlí

  Pálení uhlí je tím největším původcem globálního oteplování. Znečišťuje ovzduší a je zodpovědné za velké procento oxidu uhličitého v atmosféře. Dobrou zprávou je, že mnoho států v Evropě od uhlí ustupuje. Španělsko tento rok zavírá polovinu svých uhelných elektráren. Rakousko zavřelo svojí poslední uhelnou elektrárnu v dubnu, stejně jako Švédsko. Spojené Království na jaře zaznamenalo nový rekord výroby elektrické energie bez uhlí (zhruba dva měsíce), značící nejdelší období, kdy se Spojené království obešlo bez uhlí od doby průmyslové revoluce. 

 2. Kalifornie říká ne benzínovým autům

  Kdyby byla Kalifornie nezávislým státem, byla by pátou největší světovou ekonomikou. Je také jedním z deseti největších světových trhů osobních automobilů. Díky tomu je fakt, že Kalifornský guvernér Gavin Newsom zakázal od roku 2035 prodej nových benzínových aut, skutečne velkým milníkem. Vedoucí pozice Kalifornie v boji za snížení emisí skleníkových plynů dává velký smysl. Již roky se tento stát potýká se zvyšující se hrozbou obrovských požárů a dalších klimatických katastrof. Letošní požární sezóna tam byla opět tou nejhorší v historii.  

 3. Plán "zelené obnovy" dostává pevné obrysy

  COVID-19 devastuje rodiny a komunity po celém světě. Hledat naději je během světové pandemie velmi těžké, ale faktem je, že související opatření vedly k signifikantnímu poklesu emisí skleníkových plynů po celém světě. To přesvědčilo některé světové politické lídry, aby tuto situaci využili k přehodnocení našich ekonomických systémů. Během rozvolňování protiepidemických opatření se mnoho zemí snaží o implikaci plánu “zelené ekonomické obnovy”, který má být přínosný převážně pro planetu Zemi a její obyvatele místo korporací. Pokud bude tato snaha úspěšná, můžeme dosáhnout ekonomické i environmentální rovnováhy. 

 4. Dakotský ropovod DAPL se uzavírá

  Již roky důsledně sledujeme osud dakotského ropovodu (DAPL), a proto jsme v červenci jásali, když okresní soud nařídil jeho uzavření. To bylo poprvé co bylo soudně nařízeno uzavření velkého ropovodu z environmentálních důvodů. Jenomže o měsíc později odvolací soud toto rozhodnutí pozastavil. Jednalo se rozhodně o krok zpět, ale odpůrci DAPL zůstávají optimističtí. Podporujeme Indiánský kmen Siouxů z rezervace Standing Rock v jejich boji za zdraví planety a nezávislost a blahobyt jeho členů. 

 5. Celosvětový nárůst využití obnovitelných zdrojů

  Ačkoliv nevyhnutelně potřebujeme rychlejší a více direktivní přístup k přechodu z fosilních paliv na čistou energii, všeobecný trend je jasný: obnovitelná energie je na vzestupu. Podíl elektřiny generované z obnovitelných zdrojů po celém světě se v první čtvrtině roku 2020 zvedl na 28%, což je o 2% více než ve stejném období minulý rok. 60%  elektrického proudu po celém světě se sice stále vyrábí za použití uhlí nebo plynu, jejich podíl ale neustále klesá. To je rozhodně skvělá zpráva, pokud si ale chceme v budoucnu zachovat způsob života, který bude alespoň trochu připomínat ten současný, musíme tyto změny výrazně urychlit.  

 6. Globální mládežnická klimatická organizace neustále roste

  Jednou z nejvíce inspirativních událostí několika posledních let je vzestup globálního mládežnického klimatického hnutí. Mladí lídři po celém světě požadují po politicích rezolutní odpověď na klimatickou krizi. “Náš dům je v plamenech,” nechala se slyšet Greta Thumberg – čas prodlévání a debat skončil. Zatímco pandemie omezila velikost některých plánovaných eventů a demonstrací, hnutí samotné neustále roste. Mladí aktivisté byli v první linii všech zásadních hnutí již posledních 60 let, není tedy divu, že dělají to samé i v globálnám boji za klima a budoucnost s čistou energií.  

Tyto mladé lídry snažící se o změnu musíme následovat všichni. Připojte se ke klimatickému hnutí ještě dnes. Podporujte ty politiky, kteří slibují okamžité snížení emisí skleníkových plynů a přechod na čistou energii. Ještě pořád je čas předejít těm nejhorším dopadům klimatických změn, pokud budeme konat okamžitě. 

Jednejte okamžitě! Připojte se k hnutí 350 v tlaku na světové lídry a požadujte po nich, aby se zaměřili na spojené řešení dopadů pandemie COVID-19, světové klimatické krize a globální nerovnoprávnosti podporou plánu komplexní "zelené" obnovy po skončení krize COVID-19.