Proč nám záleží na COP26 — a proč by mělo i vám

Alarm Clock

Jestli jste zaznamenali právě vydaný klimatický report Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC), tak určitě víte, že naše planeta má velké problémy. A jestli jste nezaznamenali, tak tady je zkrácená verze: Lidstvo (konkrétně ti největší znečišťovatelé a nejbohatší země) je zodpovědné za znečištění, které mění klima tak rychle, že planeta se nestíhá adaptovat. Klimatická změna je skutečná a už je dávno tady. Zabíjí lidi a ničí životní prostředí právě teď.

Pokud chceme i nadále žít a prosperovat na planetě Zemi musíme do změny skočit rovnýma nohama a musíme to udělat hned. Nedokážeme to sami. Potřebujeme, aby naši politici a lídři byli s námi na jedné palubě. Jedině tak dosáhneme efektivních změn. 

Takže...jak na to? Není to jednoduché, ale je to dosažitelné a částečně to závisí na setkání světových vládců na nadcházejícím summitu COP26.

Proč je summit COP26 důležitý?

Je velmi jednoduché ztratit se ve všech těch zkratkách (IPCC! GHG! CO2!), ale COP26 znamená zkráceně “Conference of the Parties” (conference zúčastněných), což odkazuje k 197 národům a územím, které jsou signatáři Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change). Organizace spojených národů každý rok pořádá meeting signatářů UNFCCC, který se nazývá COP, aby zorganizovali globální reakci na klimatickou krizi. A nyní se všechny oči upírají na COP26 nebo také i 26th UN Climate Change Conference of the Parties, která se bude konat v Glasgow od 31. října do 12. listopadu. Jde o hodně, protože krédo COP26 je konat. Nejde jen o diskuzní kroužek nebo pouhé plánování ale o dosažení sílů Pařížské dohody a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Je to naše největší šance vyhnutí se katastrofickým dopadům stálého oteplování planety.

 

Co je Pařížská dohoda?

Pařížská dohoda je mezinárodní smlouva, která vytvořila rámec, pomocí kterého jednotlivé země mohou podnikat kolektivní akce a bojovat se změnou klimatu. Byla podepsána roku 2015, kdy se 197 zemí zavázalo pracovat spolu jako globální tým v boji s klimatickou změnou. Je velmi důležitá, protože nastavila jednoznačný cíl omezení nárůstu průměrné globální teploty pod 2 stupně Celsia (nejlépe pod 1.5°C) oproti období před industriální revolucí. Aby toho dosáhli, musí všechny země pracovat společně jako globální tým na omezení emisí skleníkových plynů.

A my víme, že jste o tom všem už slyšeli. To, že je to dosažitelné, neznamená nic, pokud všechny země nepřispějí svojí troškou do mlýna. ( Právě proto byl takový problém, když bývalý prezident USA Donald Trump odstoupil v roce 2017 od Pařížské dohody. A právě proto prezident USA Joe Biden v únoru učinil opětovné přistoupení jeho hlavní prioritou.)

V sázce je hodně pro nás pro všechny. Ale pro lidi žijící v chudobě, ženy, děti a domorodé obyvatele je v sázce nejvíc, protože klimatické změny nepřiměřeně ovlivňují ty, kteří si to mohou dovolit nejméně. Navzdory tomu že za klimatické změny jsou nejvíce způsobené západními a nejbohatšími zeměmi. A to je důvod proč se Pařížská úmluva mimo jiné konkrétně zaměřuje na klimatickou spravedlnost, protože lidé, kteří jsou nejméně zodpovědní za klimatickou změnu, jsou ti, kteří budou trpět nejvíce. 

Proč je klimatická spravedlnost důležitá?

Klimatická spravedlnost v kostce znamená toto: Pokud máte peníze a zdroje, je jednoduší se adaptovat na měnící se podnebí, extrémní teploty, sucha, záplavy a nové migrační vzorce, které způsobuje změna klimatu. Lidé s méně zdroji nemohou. S klimatickou změnou přichází společenské náklady, které jsou placeny lidmi, kteří si to nemohou dovolit. Ti velmi často platí svým živobytím nebo dokonce platí svými životy.

Lidé, kteří jsou ovlivněni lesními požáry, záplavami, suchy a znečištěním jsou většinou ti, kteří nejsou odpovědni za klimatickou změnu. Ale jsou to ti, kteří jsou za ni trestáni. Mnoho z nich si nemůže dovolit přestěhovat nebo nemají kam jít. To znamená, že i když mají dostatečné štěstí a mohou utéci, mohou tito klimatičtí uprchlíci přijít o své živobytí a své domovy. A to si nemohou dovolit.

Klimatická spravedlnost je o spravedlnosti pro lidi. A když jsme to naposledu kontrolovali, 100% čtenářů tohoto byli lidé. Abychom mohli provést spravedlivý přechod na ekonomii čisté energie, která neznevýhodňuje ty nejzranitelnější občany, musí se ti největší znečišťovatelé a nejbohatší země zaměřit na svůj závazek a nastavit dosažitelné cíle, aby mohli omezit své emise a pomoci financovat přechod méně rozvinutých zemí na čistou energii. A v tom může pomoci COP26.

Proč bychom měli sledovat COP26?

Všechny tyto výzvy, který čelíme, závisí na omezení klimatické změny na zhruba 1.5 stupně Celsia. Ale abychom toho dosáhli, musíme identifikovat a splnit ambiciózní cíle redukce emisí. Každá zúčastněná země dostane na COP26 požadavek na aktualizaci jejího cíle redukce emisí, aby se zajistilo, že jsou konzistentní s globálním cílem nepřekročení nárůstu teploty o 1.5 ºC. Tyto cíle se liší v závislosti na podmínkách a plánech konkrétních zemí a na principu společné ale odlišné odpovědnosti a možnostech každé konkrétní země. Ale každý se zaměřuje na specifické způsoby snížení emisí, udržení fosilních paliv pod zemí, investice do obnovitelných zemí, zastavení deforestace a posun k elektrickým vozidlům a novému cíli skutečné nuly.

Nový report vydaný před touto konferencí představuje plán, který má za cíl udržet zúčastněné země na správné cestě a podnítit okamžité opatření v následujících oblastech: omezování emisí, poskytování finanční podpory rozvojovým zemím, pomoc zemím s omezenými zdroji se adaptovat, kompenzace dopadů klimatických změn a nastavení pětiletého období k dosažení těchto cílů.

Klimatická změna není žádná abstraktní záležitost. Odehrává se právě teď. Abychom přežili, musíme se adaptovat a musíme pomoci zemím s méně zdroji stát na cestě k větší odolnosti. Zmírňování dopadů klimatických změn bude požadovat velké investice peněz i lidských zdrojů. Proto apelujeme na světové lídry, aby podpořili úsilí COP26 jak finančně tak pomocí iniciativ pro čistší energii. A apelujeme na světové lídry, aby konali — TEĎ — a učinili přechod na bezfosilní ekonomii hlavní prioritou.

 

Nečinnost není možnost

O klimatických změnách a riziku s ní spojeným jsme věděli už roky. Nejaktuálnější vědecký report OSN jednoduše potvrzuje, co víme už dlouho. Lidé jsou jedním z hlavním příčin klimatických změn a naše činnost způsobila oteplení o 1.1°C od 19. století. Sucha, záplavy a lesní požáry zabíjejí lidi po celé planetě. Musíme jednat NYNÍ, abychom s tím ještě dokázali něco udělat. Milujeme naši planetu Zemi a jsem si jistí, že vy také. Vyzýváme tedy všechny, aby konali nyní a přidali svůj podpis na globální klimatickou petici. Dokážeme to, ale musíme konat všichni společně, abychom to dokázali.